• Araştırma-İnceleme,  Siyaset PDF Kitap İndir,  Tarih ekitap

  Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik pdf indir

  Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik’de, önce hermenötik analizin teorik temellerine ve uygulama alanlarına açıklık getiriliyor, ardından Türkiye’nin deneyimi alternatif modernlikler çerçevesine yerleştiriliyor. Türkiye’nin modernleşme sürecinin kilit aşamalarını ele alan bu kitapta, Andrew Davison siyaset biliminde hermenötik yaklaşımın ne denli yararlı olduğunu ortaya koyuyor. ikinci binyıl sonuna yaklaşırken, herkesin ayağının altındaki zemin şu ya da bu şekilde sarsılıyor. .. 19 yüzyılda Batı ideolojileri arasındaki aile kavgalarından bahsetmiyoruz. Bizim oyunumuz -artık onda nasıl bir rolümüz varsa- aşina olmadığımız bir tiyatroda, tanıyamadığımız bir sahnede ve öngörülemeyen, beklenmedik ve yeterince kavranamayan dekor değişiklikleri arasında oynanıyor. E.J. Hobsbawm insanın siyaseti anlama çabası bilişsel açıdan çok az yol almış olabilir; ama devam edecektir. John Dunn Çağdaş siyasette…

 • Araştırma - İnceleme PDF Kitap İndir,  Siyaset PDF Kitap İndir

  Kapitalizmin Kısa Tarihi pdf indir

  Herkesin hakkında konuştuğu bu kapitalizm nedir? Alman siyaset bilimi profesörü Georg Fülberth, kendi kapitalizm tanımını, geçmişteki teorisyenlerin çalışmalarını kıyaslayarak inşa ediyor. Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo, J. M. Keynes, W. Sombart, Max Weber, Joseph Schumpeter, Fernand Braudel, I. Wallerstein, Kozo Uno gibi önde gelen kapitalizm analizcilerinin görüşlerini yorumlayarak sağlam bir kapitalizm tanımına ulaşıyor. Ardından kapitalizmin ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimini, derinliğine ve çok yönlü olarak inceliyor. Feodal toplumda kapitalizmin doğumunu olanaklı kılan potansiyeller ve gelişmelerden yola çıkarak kapitalist toplumun serbest rekabetçi dönemden, günümüzün neoliberalizmine uzanan gelişim sürecini mercek altına alıyor. Kitap, kapitalizm karşıtı hareketleri de kapsayarak, bu sistemin üretim ve yaşam tarzının ne zaman son bulacağına dair sorularla son…

 • Siyaset PDF Kitap İndir

  Hileler Kitabı (Arap Kültüründe Siyasi Stratejiler) pdf indir

  Arap stratejik düşüncesinin en önemli eserlerinden Hileler Kitabı, Machiavelli’nin zamanından yüz yıl önce yazıldı. Fransa’nın önde gelen Arapça çevirmenlerinden René Khawam tarafından Paris Ulusal Kütüphanesi’nde bulunan özgün Arapça el yazmalarından derlenen bu değerli eserin gerçek yazarı bilinmiyor. Bu isimsiz yazar Hileler Kitabını bir kısmı günümüzde bilinmeyen, bir kısmıysa bilinen ama bulunamayan birçok eserden alıntılarla süslemiş. Kısacası, bu paha biçilmez klasik İslam kültürünün en canlı ve parlak dönemlerinde elde edilmiş muazzam bir birikimi yansıtıyor. Ancak bu yüzlerce yıllık ara kimseyi yanıltmamalı. Hileler Kitabının gerçek olay ve kişilerce örülen rengarenk dokusundan çıkarılabilecek gizli ve açık dersler evrenselliklerini bugün de koruyorlar. Hileler Kitabının bir başka özelliği, Arap stratejik düşüncesinin Uzak Doğu’daki benzerlerinden hiç…

 • Araştırma-İnceleme,  Siyaset PDF Kitap İndir

  Vur Emri (Bir Asteğmenin Tunceli Hatıraları) pdf indir

  Vur Emri” 1985-86 yıllarında Tunceli’de Jandarma-komando Tim Komutanı olarak görev yapan gazeteci Ümit Zileli’nin anı ve gözlemlerini içeriyor. Bu bölümü “200” e “Doğru” dergisinde “Yakala ve Öldür” başlığı altında yayımlanan anılarında Ümit Zileli doğu insanının acılar, baskılar ve direnmeyle özetlenebilecek yaşamlarından kesitler sunarken askerlik dünyasının bilinmeyen yüzünü de büyük ölçüde gözler önüne seriyor. 985 Yılında Tunceli’de askerliğini yaptığı sırada başından geçenleri; olayların gerçekliğini bozmadan ve Kürt Sorunu’na ilişkin geleneksel bürokratik yorumların aksine, son derece realist olmakla birlikte, gayet sade ve okuyucuyu sürükleyen bir dille sunuyor Ümit Zileli. Okudukça asker psikolojisini, devlet psikolojisini ve bölge halkının yaşananlar hakkındaki tavrını çok iyi anlıyoruz. Tunceli’de askerlik yapmış herhangi bir asteğmenin yaşadıkları değil sadece…

 • Araştırma-İnceleme,  Siyaset PDF Kitap İndir

  Terörizm Efsanesi pdf indir

  Terörizm konusundaki incelemelerde tutulacak iki yol var. Bu yollardan birinde neyin terörizm olduğu belirlenerek işe başlanır. Sonra terör örnekleri araştırılıp çareler bulunmaya çalışılır. Bu doğru olan yaklaşımdır. Yollardan diğerinde, terörizm sorumlusunun resmen belirlenmiş bir düşman olduğu savından hareket edilir. Sonra, terör eylemleri bu düşmana yüklendiği vakit teröristçe diye nitelenir; değilse, bu eylemler görmezden gelinmeli, “misilleme” ya da “öz savun” diye adlandırılmalıdır. Bu da propagandacı yaklaşımıdır. Terörizm Efsanesi özeti Propagandacı yaklaşım, genel olarak hükümetlerce, bir de totaliter devletlerdeki hükumet aygıtlarınca benimsenir. Terörizm Efsanesi bu yaklaşımı, devlet güdümlü uluslararası terörizmi ele alıp irdeleyen önemli bir çalışma. Terörizmin incelenmesinde tutulacak iki yol vardır. Konuyu ciddiye alan doğru bir yaklaşım ya da terörizm kavramının…