Hitler İmparatorluğu pdf indir
Araştırma - İnceleme PDF Kitap İndir,  Araştırma-İnceleme,  Tarih ekitap

Hitler İmparatorluğu PDF İndir

Hitler İmparatorluğu pdf indir, Kitap 2013 yılında basılmıştır, Mark Mazower tarafından yazılmıştır. Toplam 892 sayfadan oluşmaktadır.Kitabı pdf olarak hemen indirebilirsiniz.

  • Adı: Hitler İmparatorluğu
  • Yazar: Mark Mazower
  • Çeviri: Yavuz Alogan
  • Baskı tarihi: Mayıs 2013
  • Sayfa sayısı: 892

Hiçbir askeri hata yapılmasaydı savaş kazanılabilir miydi? Bence, hayır. Savaş en azından 1941 ‘den itibaren tıpkı Büyük Savaş [I. Dünya Savaşı] gibi kaybedildi, çünkü siyasi hedefler Almanya’nın askeri ve iktisadi
imkiinlanyla hiçbir şekilde bağdaşmıyordu. Hitler’in tuhaf savaş tarzının Alman halkına ödettiği tek bedel milyonlarca insanın öldürülmesi oldu. Onemli olan şudur: Savaş kazanılamazdı. Dikkate değer olan ve üzerinde
hep düşündüğüm şey ise şudur: Kıtanın orta yerine yerleşmiş Almanya gibi bir ülke nasıl olur da banşı, makul bir banşı sağlayacak bir siyaset geliştinnez … Almanya ‘da, içinde bulunduğumuz durumda kesinlikle
imkansız olduğunu yönneden . .. bütün dünyaya meydan okuyabileceğimizi düşünecek kadar aptaldık.. Bunun sebepleri nelerdi? Ben siyasetçi değilim, ben tarihçi değilim. Bilmiyorum. Gördüğüm şey sadece bu soru.

Hitler İmparatorluğu Giriş

Hitler İmparatorluğu Kitabı Ön Okuma

Hitler’in imparatorluğu yaratılırken zirveye ulaşan olaylar zinciri, 1 939’da Polanya’nın işgali, 1 933 ‘te Üçüncü Reich’ta iktidann ele geçirilmesi ya da Nazi Partisi’nin Münih’te kurulmasıyla başlamadı. 1 938- 1 945 arasında gözler önüne serilen, çok daha eski bir fi.krin, Büyük Almanya fikrinin öyküsündeki son bölümdü. Ya da 1 944’te öyle görünüyordu. O yıl, Londra’nın üzerine V- 1 roketleri düşüyor ve tarihçi Lewis Namier’in düşünceleri neredeyse bir yüzyıl öncesine, 1 848 olayiarına gidiyordu. Devrimcilerin hükümdarlan devirdikleri, Paris, Prag, Viyana ve Venedik’te özgürlük çığlıklannın işitildiği olağanüstü bir yıldı 1 848. Alman ulusal meclisi, delegeleri siyasal birliği, basın özgürlüğünü ve modern bir anayasa ihtiyacını tartıştığı sırada Frankfurt’taki tarihi Paulskirche binasında -bir elinde muzaffer bir ş ekilde kımndan çıkanlmış bir kılıç, diğer elinde Alman
ulusunun b ayrağını tutan, klasik giysiler içinde oldukça sağlam yapılı bir bakirenin görüldüğü- dev Gennania resminin altında gururla toplanmıştı.

Hitler İmparatorluğu PDF İndir yandex

Kitabı PDF indirmek için Abone OL!

(sol alt köşedeki çana ve "izin ver" e tıklayın)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir