Araştırma-İnceleme,  Deneme- İnceleme,  Edebiyat PDF Kitap İndir

Sanat ve Edebiyat Dünyamız (Bütün Yazıları 1) pdf indir

Büyük şair Orhan Veli’nin şiirleri gibi çevirileri ve düz yazıları da önemlidir. Gerçi bütün Şiirleri ile Bütün Çeviri Şiirleri derlenerek belirli bir düzen içinde yayımlanmış bulunmaktadır, ama yazıları için aynı şeyi söylemek güçtür. Oysa bunların da toplanıp düzenlenerek okurlara sunulması, Orhan Veli’nin şiir sanatına ilişkin düşüncelerini öğrenmeye ve yaratılarını daha iyi tanımaya yardım edecektir.

Ayrıca, bunlar, Orhan Veli’nin yalnızca ilginç bir yanıtını değil, kültür ve edebiyatımıza yaptığı katkının değerli bir yönünü de görmeyi sağlayacaktır.

“Edebiyatın gücü de, zaafı da kullandığı malzemeden gelir. Edebiyat sanatının malzemesi sözdür, kelimelerdir. Yeryüzünde insanın var oluşundan beri söz de vardır. Hatta derin bir tefsire tabi tutmadan bakarsak, İncil’in meşhur “iptida kelam var idi” ayetine göre, sözün insandan da eski olduğunu görürüz.

O halde, sözün varoluşundan beri diyelim, söz büyük değişikliklere uğramıştır. “Güzel sanatlardan hiçbirinin kullandığı malzeme, edebiyatın ifade vasıtası olan söz kadar değişiklik geçirmemiştir.

Sözün, lengüistik bir kavram olarak dil haline gelişi, dilden dillerin doğması, daha sonra lehçelerin, şivelerin, ağızların ortaya çıkışı, bütün bu grupların birbirleriyle alış-verişleri; kendi iç yapısında bir dilin bütün hayatiyeti: Kelimelerin doğuşu, ölüşü, mana değiştirmesi; kelimenin de kendi içinde başka kelimelerle birleşerek yeni kavramlara yol açması, lügatlere giden ıstılah, terim, tabir, argo ve mecazlarla yeni manaların kazanılması; sanatkarların, filozofların, ilim adamlarının, lügatlere girmeyen şahsi tasarrufları…

Hasılı değişen, zenginleşen, tazelenen, canlanan, büyüyen dil. Onun için güzel sanatlardan hiçbirinin kullandığı malzeme, edebiyatın ki kadar zenginleşmemiştir…

Sanat ve Edebiyat Dünyamız (Bütün Yazıları 1) pdf indir

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir